Yapay Zeka Destekli Aydınlatma Sistemleri

Hızla gelişen teknolojinin ilerlemesini canlı varlıklara benzerliği oranında ölçüyoruz. Yani bir teknolojik cihazı insan hareketlerine benzediği ölçüde gelişmiş kabul ediyoruz. Yapay zeka da bu gelişmeyi ivmeleyen en önemli bilimsel çalışmalardandır. Teknoloji; yapay zeka kavramıyla gözlemlemek, yorumlamak, değerlendirmek ve karar vermek aşamalarını cansız varlıklar üzerinde geliştirmektedir. Yapay zekayla geliştirilmiş en bilinen örneklere robotları ve oyunları verebiliriz. Aydınlatma teknolojileri de yapay zeka kavramına uyum sağlamaya başladı.

Aydınlatma mühendisliği sektöründe de yapay zeka aydınlatma çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle nesnelerin interneti kavramıyla akıllı olarak tasarlanan alanlar yapay zeka çalışmalarıyla daha da işlevsel hale getirilmektedir. Bu yazımızda yapay zeka aydınlatmasına ve kaydedilen gelişmelerine değineceğiz.

Yapay Zeka Aydınlatması Nedir?

Yaşadığımız ortamlara ışık girdiğinden beri anahtarlar, röleler, mikroişlemciler gibi birçok kontrol çeşidiyle aydınlatma yönetiliyor. Bir ortamdan beklenen aydınlatma senaryosu değiştikçe, anahtarlama da daha karmaşık hale gelmiştir. Özellikle tasarruf odaklı aydınlatma yönetimleri birçok aydınlatma yönetimi biçimini oluşturmuştur (DALI, KNX vb.).
Yapay zeka aydınlatması, ortamlarda bulunan günışığı ve doluluk oranına göre en mükemmel çalışma düzenini ayarlayan bir kontrol türü olarak geliştirilmiştir.

Tam özellikli, ultra verimli, kendinden ayarlı, bakım gerektirmeyen bir aydınlatma çeşidi olup tek veya grup olarak çalışabilir özellikte kurulabilir. Yukarıda bahsedilen yapay zeka özellikleri sayesinde ortam verilerini toplayıp buna uygun en iyi senaryoyu sistemin kendisi, hiçbir ek çalışma gerektirmeden gerçekleştirerek yüksek performanslı bir aydınlatma yönetimi sağlar.

Nesnelerin interneti, yapay zeka aydınlatma sistemlerinin kurulmasında önemli role sahiptir. Yapay zekanın ihtiyacı olan veriler, IoT ile toplanabilir. IoT’a bağlı olan tüm aydınlatma ekipmanları, linyeleri arasındaki nokta verileri yapay zekaya aktarılabilir. Geleceğin teknolojisi IoT ve yapay zeka kavramının bir arada yer aldığı çalışmalar, yaşam alanlarının daha efektif ve verimli kullanımını sağlayacaktır.

Yapay Zeka Aydınlatmasının Avantajları Nelerdir?

Aydınlatma tasarımında çeşitli kısıtlamalara neden olan uzmanlık gibi kavramlara çözüm getirir. Yapay zeka kullanıldığından tasarımcının sahip olduğu/olamadığı uzmanlığın veya ortamda tasarım için gerekebilen kullanım sıklığı, kullanıcılar vb. gibi verilerin bir önemi kalmaz. Sistemin kendisi ortama uygun senaryoyu işletir.

Yapay zeka sayesinde aydınlatma senaryosunun sonucunu net olarak belirleme sıkıntısı ortadan kalkar. Oluşturulan ve değerlendirilen verilere göre senaryolar kendinden akıllı bir şekilde oluşur. Kurulum için böylece zamandan tasarruf edilip, kullanıcı memnuniyeti sağlanır.

Normal aydınlatma sistemleri kurulduktan sonra meydana gelen değişiklikler çeşitli sıkıntılar çıkarabilirdi. Örneğin; değişen bina yönleri, bozulan aydınlatma parçaları, eğitimsiz aydınlatma yönetim personelleri yapay zeka aydınlatmasıyla sorun oluşturmaz. Çünkü kullanıcı deneyimlerinden oluşan aydınlatma senaryoları otomatik olarak ayarlanır. Bina yönüne göre uyum sağlar. Tahmini olarak belirlenen bakım süreleri ile de en verimli ekipman kullanımı sağlanır.

Sonuç

Yapay zeka aydınlatması, aydınlatma yönetimlerine büyük katkı sağlayacak ve en verimli sistemlerin oluşturulmasında yardımcı olacaktır. Yapay zeka sayesinde;

  • İnsan hataları minimize edilebilir
  • Kurulum maliyetleri düşebilir.
  • Toplanan verilerle en uygun zamanda ekipman bakımı yapılabilir.
  • Tüm verilerin toplanması ve analizi sayesinde başvurulacak önemli kaynaklar oluşturulur.
  • Kurulduğu çevreyi sürekli geliştirebilir.
2018-03-27T14:40:17+00:00Ekim 9th, 2017|Uncategorized @tr|